1. CZOV Zanglust; oprichting en doelstelling.

         De oprichting.

De heer G. Docter, destiids onderwijzer aan de School met de Bijbel in de Weidebuurt in Heemse, richtte in 1932 de Gereformeerde Zangvereniging "Zanglust" op.
De dirigent was toen de heer H.Lumer.
In 1939 fuseerde dit koor met het kerkkoor van de Hervormde gemeente van Heemse, de Hervormde Zangvereniging “Looft den Heer”, o.l.v. de heer R. Altena.
Het werd toen de Christelijk Gemengde Zangverenging Zanglust te Heemse, met de heer Z. Groothuismink als voorzitter en de heer C.F. Exel uit Nijverdal als dirigent.
De juiste oprichtingsdatum is niet meer te achterhalen uit de bewaarde jaarverslagen. Wel weten we dat de noodzaak tot samenwerken zich voordeed toen een van beide koren, "Zanglust", meedeed aan het zangconcours te Hellendoorn op 8 juli 1939. We nemen daarom deze datum aan als de officiële stichtingsdatum. 

 

        De doelstelling.

In de statuten, notarieel vastgesteld op 5 juli 1984, staat de doelstelling als volgt omschreven:
“De vereniging heeft ten doel de beoefening van de zang in het algemeen en van het christelijke lied in het bijzonder, eventueel met instrumentale begeleiding.
Daarbij is het Christelijke lied een uiting van het godsdienstig leven en een middel ter verrijking daarvan.”
Inmiddels heeft CZOV Zanglust zich ontwikkeld tot een Oratoriumvereniging en brengt zij, op dezelfde grondslag, vooral de grote werken ten gehore.

2. Een stukje geschiedenis.

Tot het begin van de jaren zestig bestond het programma van uit te voeren werken voor het grootste deel uit liederen, waaronder coupletliederen, maar ook andere korte muziekstukken, die we tot het liedrepertoire rekenen.
In de jaren zestig, maar nog duidelijker in de jaren zeventig, zien we op de concertprogramma’s steeds meer grotere werken van bekende componisten. Nu eens zijn het afgeronde, niet al te lange muziekstukken, dan weer zijn het één of meerdere gedeelten uit vaak avondvullende werken.
Geleidelijk aan gaat het ‘grotere’ werk een steeds belangrijkere plaats innemen op de concert-programma’s. Bij het afscheid van Lucas Willering in mei 1972 is er al aan gedacht om zo mogelijk een beroepsmusicus als dirigent te zoeken. In de persoon van Romke Rusticus (hij was weliswaar geen beroeps) meende het bestuur de juiste man op de juiste plaats gevonden te hebben. Al gauw bleek dat niets minder waar was: ook nu kwamen op de concertprogramma’s moeilijker en grotere werken voor, b.v. gedeelten uit Die Schöpfung van Joseph Haydn, uit Händels Messiah, uit Requiem van Mozart, Het Paaskoor uit Cavaleria Rusticana van Mascagni, uit Bachs Matthäus Passion, en Psalm 112 van Händel; dit laatste werk in zijn geheel met orkestbegeleiding en solist (sopraan).
Eind 1977 stopte Romke Rusticus, wegens verhuizing naar Friesland, als dirigent. Wolfried Kaper, dirigent van professie, nam in januari 1978 de leiding over. Het koor was de laatste jaren geleidelijk aan gewend geraakt aan grotere werken. De nieuwe dirigent kon op deze weg verder gaan.
Zowel in de keuze en de uitvoering van de muziek, van nu af aan met orkest (en solisten), als in de praktische  uitvoering van de verenigingsvorm werd de status van Oratoriumvereniging bereikt. In 1984 kreeg deze verenigingsvorm officieel haar beslag.
Door de jaren heen hadden verschillende mensen de leiding bij CZOV Zanglust, zowel op bestuurlijk als op artistiek vlak. 
 

 

 • De dirigenten:
 • D. Lumer   (1932-1937)
  C.F. Exel       (1937-1955)
  Lucas Willering   (1955-1959)
  Willem Hendrik Zwart  (1959-1963)
  Dhr. Schildkamp (1963-1964)
  Lucas Willering  (1964-1972)
  Romke Rusticus (1972-1978)
  Wolfried Kaper (1978-2021)
  Joan Jonkman (2022-heden)

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com