Welkom bij CZOV Zanglust!
Zanglust is de christelijke zang- en oratoriumvereniging uit Hardenberg.
Elke maandagavond wordt er van acht tot tien uur gerepeteerd in de Höftekerk.
Dit gebeurt onder de bezielende leiding van dirigent Wolfried Kaper.
Daarbij worden we ondersteund door Jos Mulder, onze vaste repetitor.
 
We zijn bezig met het instuderen van de Mattheüs Passion welke we 8 april 2017 hopen uit te voeren.
Wanneer u mee wilt zingen, dan bent u van harte welkom op onze repetitie op maandagavond 20:00 uur in de Höftekerk.